Rejestracja konta

Dane konta

Warunki użytkowania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą licencją i warunkami użytkowania ("Licencja").
Pobieranie lub użytkowanie oprogramowania i usługi serwisu internetowego Zdalna Kontrola działającego w domenie zdalnakontrola.pl ("Oprogramowanie", "Usługa") oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w tej licencji.
Jeżeli nie zgadzasz się w warunkami, nie używaj Oprogramowania.


§ 1. Warunki licencji
 1. Właścicielem i lecencjonodawcą Oprogramowania jest Rafał Lidwin LIDWIN.PL, Kraków.
  Rafał Lidwin LIDWIN.PL zezwala użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej Licencji.
 2. Używanie Oprogramowania i serwisu możliwe jest wyłącznie na telefonie, którego jesteś użytkownikiem, lub na telefonie osoby, która świadomie wyraziła zgodę na jego zainstalowanie. Łamianie tego zapisu narusza przepisy prawa. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa.
 3. Zakres użycia Oprogramowania może być związany z rodzajem abonamentu wybranego przez użytkownika.
  Jeżeli używasz wersji bezpłatnej oprogramowania, zakres świadczonych usług może zostać zmieniony w kazdej chwili.
  Świadczenie usługi bezpłatnej może też być w każdej chwili zakończone.

§ 2. Użytkowanie
 1. Użytkownik zamawia usługę poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.
 2. Zakończenie świadczenia usługi następuje poprzez:
  • Zakończenie okresu opłaconego abonamentu
  • Braku aktywności konta w wersji bezpłatnej przez okres 60 dni
  • Na wniosek uzytkownika
  • W przypadku korzystania z Oprograowania w sposób naruszający postanowienia licencji lub przepisów prawa.
  • Innych okoliczności zawartych w niniejszej licencji
 3. Płatności za abonamenty płatne użytkownicy z Polski dokonują za pośrednictwem systemu PayU.
 4. Zabrania się użytkowania Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem i zasadami dobrych obyczajów.
  Użytkowanie oprogramowania możliwe jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie, lub pod nadzorem prawnego opiekuna.
  Używanie Oprogramowania i serwisu możliwe jest wyłącznie na telefonie, którego jesteś właścicielem, lub na telefonie osoby, która świadomie wyraziła zgodę na jego zainstalowanie.
  Należy poinformować osobę, na której telefonie instalowane jest oprogramowanie, o zakresie rejestrowanej aktywności telefonu.
  Użytkując Oprogramowanie potwierdzasz, że znane są Ci lokalne przepisy prawa i użytkownaie Oprogramowania nie jest zabronione w danym regionie.
 5. Użytkując Oprogramowanie potwierdzasz, że firma Rafał Lidwin LIDWIN.PL będzie odbierała i gromadziła dane aktywności telefonu w celu prezentacji ich w Twoim Panelu użytkownika, jak również na ograniczenie Twojej prywatności w zakresie gromadzonych danych.
 6. Zabrania się kopiowania, modyfikacji Oprogramowania, jak również wykorzystywania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Korzystanie z Oprogramowania może wiązać się z dodatkową opłatą nałożoną na Ciebie za transmisję danych według stawek operatora. Oprogramowanie wymaga połączenia Wi-Fi lub transmisji danych komórkowych.

§ 3. Zakres usługi, cennik
 1. Zakres usługi zależny jest od rodzaju wybranego abonamentu.
  Ilość rejestrowanych danych połączeń, wiadomości, lokalizacji czy poleceń może zależeć od wysokości miesięcznej opłaty.
 2. Szczegółowy zakres usług określa cennik dostępny na stronie internetowej zdalnakontrola.pl.

§ 4. Reklamacje
 1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Oprogramowania należy zgłaszać elektronicznie na adres pomoc@zdalnakontrola.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z korzystania z Oprogramowania przed końcem opłaconego okresu abonamentowego użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej należności. Użytkownik ma możliwość przetestowania wszystkich funkcji w wersji bezpłatnej.

§ 5. Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Rafał Lidwin LIDWIN.PL nie gwarantuje prawidłowego działania Oprogramowania na Twoim uzrządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania. Rafał Lidwin LIDWIN.PL nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub braku działania Oprogramowania.