Rejestracja konta

Dane konta


Warunki użytkowania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą licencją i warunkami użytkowania ("Regulamin"). Pobieranie lub użytkowanie oprogramowania i usługi serwisu internetowego Zdalna Kontrola działającego w domenach zdalnakontrola.pl i remotecommands.com ("Oprogramowanie", "Usługa") oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w regulaminie. Jeżeli nie zgadzasz się w warunkami, nie używaj Oprogramowania.

§ 1. Warunki licencji
 1. Właścicielem i lecencjonodawcą Oprogramowania jest firma Radeal Sp z o.o., Michałowice zwana dalej RADEAL. RADEAL zezwala użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszych warunkach użytkowania.
 2. Używanie Oprogramowania i serwisu możliwe jest wyłącznie na telefonie, którego jesteś użytkownikiem, lub na telefonie osoby, która świadomie wyraziła zgodę na jego zainstalowanie. Łamianie tego zapisu narusza przepisy prawa.
 3. Zakres użycia Oprogramowania może być związany z rodzajem abonamentu wybranego przez użytkownika.
  Jeżeli używasz wersji bezpłatnej oprogramowania, zakres świadczonych usług może zostac zmieniony w kazdej chwili. Świadczenie usługi bezpłatnej może też być w każdej chwili zakończone.

§ 2. Użytkowanie
 1. Użytkownik zamawia usługę poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.
 2. Zakończenie świadczenia usługi następuje poprzez:
  Zakończenie okresu opłaconego abonamentu
  Braku aktywności konta w wersji bezpłatnej przez okres 60 dni
  Na wniosek uzytkownika
  W przypadku korzystania z Oprograowania w sposób naruszający postanowienia licencji lub przepisów prawa.
  Innych okoliczności zawartych w niniejszej licencji
 3. Płatności za abonamenty płatne użytkownicy z Polski dokonują za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal.
 4. Zabrania się użytkowania Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem kraju w którym się znajdujesz i zasadami dobrych obyczajów.
  Użytkowanie oprogramowania możliwe jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie, lub pod nadzorem prawnego opiekuna.
  Używanie Oprogramowania i serwisu możliwe jest wyłącznie na telefonie, którego jesteś właścicielem, lub na telefonie osoby, która świadomie wyraziła zgodę na jego zainstalowanie.
  Należy poinformować osobę, na której telefonie instalowane jest oprogramowanie, o zakresie rejestrowanej aktywności telefonu.
  Użytkując Oprogramowanie potwierdzasz, że znane są Ci lokalne przepisy prawa i użytkownaie Oprogramowania nie jest zabronione w danym regionie.
 5. Zabrania się kopiowania, modyfikacji Oprogramowania, jak również wykorzystywania go niezgodnie z jego przeznaczenie.
 6. Korzystanie z Oprogramowania może wiązać się z dodatkową opłatą nałożoną na Ciebie za transmisję danych według stawek operatora. Oprogramowanie wymaga połączenia Wi-Fi lub transmisji danych komórkowych.

§ 3. Prywatność i bezpieczeństwo danych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma RADEAL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fiołkowa 1, 32-091 Michałowice, NIP: 9452171733, KRS: 0000449093. RADEAL na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Użytkując Oprogramowanie potwierdzasz, że firma Radeal Sp z o.o. będzie odbierała i gromadziła dane aktywności Twojego telefonu wyłącznie w celu prezentacji ich w Twoim Panelu użytkownika..
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie adresu e-mail użytkownika. Podanie danych rejestracyjnych jest obrowolne, ale niezbędne do utworzenia konta użytkownika.
 4. Twoje dane gromadzone są na czas korzystania z usługi. Mogą być przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu korzystania z usługi.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych.
 6. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 7. RADEAL zapewnia ochronę danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL i szyfrowanie informacji w bazie danych.

§ 3. Zakres usługi, cennik
 1. Zakres usługi zależny jest od rodzaju wybranego abonamentu. Ilość rejestrowanych danych (lokalizacji, połączeń i wiadomości) może zależeć od wysokości miesięcznej opłaty.
 2. Szczegółowy zakres usług określa cennik dostępny na niniejszej stronie internetowej.

§ 4. Reklamacje i Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Oprogramowania należy zgłaszać elektronicznie na adres pomoc@zdalnakontrola.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z korzystania z Oprogramowania przed końcem opłaconego okresu abonamentowego użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej należności. Użytkownik ma możliwość przetestowania wszystkich funkcji w wersji bezpłatnej.
 3. RADEAL nie gwarantuje prawidłowego działania Oprogramowania na Twoim uzrządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania. Radeal Sp z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub braku działania Oprogramowania.
Regulamin ze zmianami wchodzi w życie od 25.01.2021 r.